Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

ul. Handlowa 9, 62 - 800 Kalisz, tel./fax (62) 753 22 47, email: ckuip@ckuip.kalisz.pl

Szkoła Policealna

Zapraszamy absolwentów szkół średnich do kontynuowania nauki w bezpłatnej szkole policealnej. Nauka trwa od 1 – 2,5 roku w zależności od wyboru zawodu. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej.

Polecamy zawody:

  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik administracji
  • Technik  rachunkowości
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Technik informatyk
  • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Polityka prywatności | Polityka ochrony danych osobowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu © 2019