Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

ul. Handlowa 9, 62 - 800 Kalisz, tel./fax (62) 753 22 47, email: ckuip@ckuip.kalisz.pl

Pracownia sys. pomiarowych

Pracownia sys. pomiarowych

Korzystając z zasobów sprzętowych oraz programowych pracowni dydaktycznej uczniowie  zapoznają się z zasadami budowy oraz podstawowymi metodami pomiarowymi stosowanymi przy badaniu własności metali.

Polityka prywatności | Polityka ochrony danych osobowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu © 2018