Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

ul. Handlowa 9, 62 - 800 Kalisz, tel./fax (62) 753 22 47, email: ckuip@ckuip.kalisz.pl

Pracownia sprzętu AGD

Pracownia sprzętu AGD

Pracownia wyposażona w stoły laboratoryjne oraz dodatkowo w tablice montażowe umożliwiające poznanie budowy i sposobu działania różnego rodzaju sprzętu AGD.

Poprzez wykonywanie ćwiczeń uczniowie poznają przyczyny najczęstszych uszkodzeń związanych z eksploatacją  sprzętu AGD oraz uczą się je usuwać. Dzięki specjalnym tablicom montażowym uczniowie wykonują zadania związane z właściwym rozmieszczaniem oraz układaniem sieci instalacyjnej z kompletnym zabezpieczeniem.

Ćwiczenia obejmują: zapoznanie się z instrukcją wyznaczonego ćwiczenia dostępną w pracowni; opis czynności zgodnie z procedurami związanymi z egzaminem zawodowym; opanowanie zagadnień teoretycznych dotyczących zadanego ćwiczenia w instruktażu stanowiskowym; wykonanie ćwiczenia z uwzględnieniem wykonania pomiarów; uzyskanie pozytywnej oceny za wykonanie ćwiczenia. Ćwiczenia wykonywanie są zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi przy zachowaniu warunków BHP.

Polityka prywatności | Polityka ochrony danych osobowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu © 2018