Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

ul. Handlowa 9, 62 - 800 Kalisz, tel./fax (62) 753 22 47, email: ckuip@ckuip.kalisz.pl

Pracownia AiUE

Pracownia aparatów i urządzeń elektrycznych

Sala wyposażona w stoły laboratoryjne umożliwiające przeprowadzanie przez uczniów ćwiczeń praktycznych związanych z opanowaniem budowy i działaniem aparatury zabezpieczającej instalacje elektryczne oraz budową i działaniem urządzeń elektrycznych.

W pracowni uczniowie poznają zasady doboru zabezpieczeń oraz układy sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi.

Ćwiczenia obejmują: zapoznanie się z instrukcją wyznaczonego ćwiczenia dostępną w pracowni; opis czynności zgodnie z procedurami związanymi z egzaminem zawodowym; opanowanie zagadnień teoretycznych dotyczących zadanego ćwiczenia w instruktażu stanowiskowym; wykonanie ćwiczenia z uwzględnieniem wykonania pomiarów; uzyskanie pozytywnej oceny za wykonanie ćwiczenia. Po wykonaniu ćwiczeń uczeń posiada ugruntowaną wiedzę z dziedziny podstaw elektrotechniki. Wyposażenie pracowni pozwala na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w zawodzie elektryk i elektromechanik.

Polityka prywatności | Polityka ochrony danych osobowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu © 2018