Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

ul. Handlowa 9, 62 - 800 Kalisz, tel./fax (62) 753 22 47, email: ckuip@ckuip.kalisz.pl

Jeden świat, wiele kultur

21 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, który jest okazją, by poszerzyć uczniowskie horyzonty i kształtować właściwe postawy dzieci i młodzieży wobec ludzi z innych kultur.

Celem obchodów tego święta jest więc przede wszystkim promocja kultury, kulturowego dziedzictwa i różnorodności – zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Święto ma też pomagać w uświadamianiu decydentom i każdemu z nas potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania nierównemu traktowaniu kultur oraz konieczności szczególnej ochrony tych z nich, które są najbardziej podatne na zniszczenie.

Tego dnia  i nasza placówka zorganizowała akcję informacyjno-edukacyjną. Z tej okazji przygotowano materiały dotyczące tradycji, zwyczajów, obrzędów z wielu zakątków świata.

Pedagog szkolny Ewa Majorowicz

Updated: 25 maja 2018 — 08:03
Polityka prywatności | Polityka ochrony danych osobowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu © 2018