Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

ul. Handlowa 9, 62 - 800 Kalisz, tel./fax (62) 753 22 47, email: ckuip@ckuip.kalisz.pl

Dla słuchaczy

Uwaga słuchacze V semestru szkół
dla dorosłych

Słuchacze, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, proszeni są o złożenie wstępnej pisemnej deklaracji w sekretariacie szkoły w terminie do 30 września 2015 r.


Uwaga absolwenci szkół dla dorosłych

Absolwenci, którzy zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego (podwyższyć wynik lub wcześniej nie zdali egzaminu z danego przedmiotu) w maju 2015r, proszeni są o złożenie deklaracji ostatecznej w sekretariacie szkoły do dnia 7 lutego 2016 r.

 


 

Jednocześnie wszystkich zdających egzamin maturalny zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla zdających egzamin maturalny w 2016 zamieszczonymi na stronie www.cke.edu.pl oraz www.oke.poznan.pl
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu © 2016