Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

ul. Handlowa 9, 62 - 800 Kalisz, tel./fax (62) 753 22 47, email: ckuip@ckuip.kalisz.pl

Rekrutacja – 2017/2018

 

REKRUTACJA – NA ROK SZKOLNY 2017/2018Informacje o oddziałach w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w roku szkolnym 2017/2018

Symbol oddział

Absolwenci

Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Forma kształcenia

II A

zasadniczej szkoły zawodowej

język polski, język angielski

stacjonarna

II B

zasadniczej szkoły zawodowej

matematyka, geografia

zaoczna

II C

zasadniczej szkoły zawodowej

matematyka, geografia

zaoczna

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu © 2016