Rekrutacja – 2018/2019

 

REKRUTACJA – NA ROK SZKOLNY 2018/2019Informacje o oddziałach w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w roku szkolnym 2018/2019

Symbol oddział

Absolwenci

Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Forma kształcenia

II A

zasadniczej szkoły zawodowej

język polski, język angielski

stacjonarna

II B

zasadniczej szkoły zawodowej

matematyka, geografia

zaoczna

II C

zasadniczej szkoły zawodowej

matematyka, geografia

zaoczna