Dzień: 5 września 2018

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 dla słuchaczy VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Kaliszu

3 września 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu Jadwiga Jeziorska serdecznie powitała nowo przyjętych słuchaczy klas drugich i grono pedagogiczne. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na możliwości, jakie otwiera przed słuchaczami ukończenie naszego liceum, szczególnie jeśli łączy się ze […]