Dzień: 25 kwietnia 2013

Alkohol drogą donikąd

Dostarczenie wiedzy na temat alkoholu i jego oddziaływania na organizm człowieka z punktu widzenia medycznego było głównym celem spotkania wychowanków bursy z panem Krzysztofem Poradą z Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu, które odbyło się 24 kwietnia 2013r. Prowadzący zwrócił uwagę młodzieży na pozornie niewinny proces poddawania się nałogowi oraz na społeczne i moralne skutki uzależnienia. W […]