Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

ul. Handlowa 9, 62 - 800 Kalisz, tel./fax (62) 753 22 47, email: ckuip@ckuip.kalisz.pl

Dzień: 29 listopada 2012

W Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej – wystawa „Śladami Stasia i Nel”

W dniu 28 listopada 2012 r. wychowankowie bursy uczestniczyli w edukacyjnej wycieczce do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Celem wycieczki było zapoznanie z ekspozycjami „stałymi” i wystawą czasową. Ekspozycje stałe to historyczna obejmująca cały okres rozciągający się od pradziejów, poprzez starożytność i wczesne średniowiecze, aż do lokacji miasta w połowie XIII w. oraz archeologiczna […]

Polityka prywatności | Polityka ochrony danych osobowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu © 2018