Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

ul. Handlowa 9, 62 - 800 Kalisz, tel./fax (62) 753 22 47, email: ckuip@ckuip.kalisz.pl

Dzień: 20 listopada 2012

Spotkanie z prokuratorem

W dniu 19 listopada 2012 r. w Bursie Szkolnej gościł Pan Krzysztof Dębski Prokurator Prokuratury Rejonowej  w Kaliszu. Poprowadził prelekcję w wychowankami na temat prawnych aspektów przestępczości wśród nieletnich oraz konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziły tematy związane z przestępczością internetową, cyberprzemocą oraz ustawowymi karami za czyny niezgodne z obowiązującym prawem. Spotkanie z […]

Polityka prywatności | Polityka ochrony danych osobowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu © 2018